Viceministrul mediului Valentina Țapiș a avut o întrevedere cu expertul internațional Paul Buijs

La 26 septembrie 2013, viceministrul mediului Valentina Țapiș a avut o întrevedere cu expertul internațional Paul Buijs din cadrul proiectului regional al UE “Protecția Mediului în bazinele rîurilor transfrontiere”.

În cadrul întrevederii au fost discutate diverse aspecte ce țin de gestionarea resurselor de apă în contextul implementării Legii apelor. Totodată, au fost trecute în revistă activitățile realizate până în prezent în cadrul proiectului ce țin de monitoringul apelor de suprafață și subterane, discuțiile axându-se și asupra elaborării conceptului Foii de parcurs “Road–map” referitor la elaborarea programelor de monitoring a apelor de suprafață (pentru elementele fizico-chimice, hidrobiologice si hidromorfologice) și apelor subterane, în raliere cu Directiva Cadru privind Apa.

Un alt subiect abordat a fost organizarea în luna noiembrie a unui seminar regional, care se va desfășura în Republica Moldova, referitor la elaborarea “Foii de parcurs” pentru țările beneficiare, participante in proiect: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Bielorusia și Republica Moldova.

Notă: Proiectul “Protecția Mediului în bazinele rîurilor transfrontiere” are drept scop protecţia şi gestionarea eficientă a resurselor de apă în bazinele rîurilor internaţionale, în special în regiunea Mării Negre, drept o continuare a activităţilor demarate anterior în cadrul proiectelor internaţionale implementate în regiunea Mării Negre.

Obiectivul general al proiectului este de a aplica principiile managementului integrat al resurselor de apă, promovat de Directiva Cadru privind Apa a Uniunii Europene 2000/60/UE, prin elaborarea Planurilor de gestionare pentru bazinele rîurilor internaţionale, selectate în context transfrontier de către ţările beneficiare.

26.09.2013
  • Moldova